ingångssida

ingångssidan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Ordet ingångssida har 2 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom internet
allmänt
internet

Vad betyder ingångssida inom allmänt ?

den webbsida man hamnar på först när man går in på en webbplats

Översättningar (inom allmänt)

Relaterat till ingångssida (inom allmänt)

sidoläge

Ordet ingångssida inom internet

Översättningar (inom internet)

Engelska

Möjliga synonymer till ingångssida (inom internet)

Diskussion om ordet ingångssida