incidens

incidensen
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet incidens

  • "– I Sverige, med världens nästa högsta incidens av Typ 1 diabetes hos barn, borde vi bedriva mycket aktiv forskning, men sjukvårdsklinikerna har inte tid, orkar inte med, och det finns inte resurser."
  • "Högre incidens än riksgenomsnittet"
  • "Under vecka 30 konstaterades dock totalt 101 nya smittfall i länet vilket ger en incidens på 0,40 smittade per 1000 invånare."
  • "Under vecka 29 konstaterades det totalt 45 nya smittfall i länet vilket ger en incidens på 0,18 smittade per 1000 invånare vecka 29."
  • "Sju nya fall ger länets högsta incidens, 2, 58, per tusen invånare."
  • "– På samma vis som under 2020 har Norrbotten haft hög incidens under våren men låga smittotal under sensommar och tidig höst, skriver han i rapporten."
  • "Smittskyddsläkaren Anders Nystedt konstaterar även att Norrbotten har lägst incidens i landet, alltså antalet fall per 1 000 invånare."
  • "Pajala hade därmed en incidens på 2,85 smittade per 1000 invånare för vecka 29."
  • "Högre incidens en riksgenomsnittet"
  • "– Jag förstår kommunen, ligger vi för högt i incidens så måste vi börja göra någonting, säger Piteåbon Jan-Erik Andersson, som menar att vi själva försatt oss i den här situationen."

Vad betyder incidens inom medicin ?

ett epidemiologiskt begrepp som anger antalet händelser i en viss population under en avgränsad tid. http://sv.wikipedia.org/wiki/Incide

Diskussion om ordet incidens