igenkänning

igenkänningen
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet igenkänning

 • "Samtidigt måste det nya bäras av igenkänning."
 • "Oavsett vem jag är och vad jag söker i filmen – en tröstande saga, igenkänning, bekräftelse av tvåsamhet – kan den drömmen tala till mig."
 • "Hos en Stephen King är barndomsminnena en iskall bottenlös avgrund, hos Kalle Dixelius bara en sedvanlig igenkänning."
 • "Alla har sina specialområden, en av dem har till och med doktorerat på fantasy, och för många kunder handlar ett besök i butiken om gemenskap och igenkänning."
 • "Magiskt ljus, historiska vingslag, en dos andlighet och en samtidsskildring med stark igenkänning, värme, humor och lite svärta."
 • "Magiskt ljus, historiska vingslag, en dos andlighet och en samtidsskildring med stark igenkänning, värme, humor och lite svärta."
 • "Extra krångligt blir det då man möts av ” guuuuud så kul, det var längesen! ” och inte ens hör ett svagt surr av igenkänning i hjärnan."
 • "Ojämnt men med många tillfällen till skratt och igenkänning."
 • "De var mer än ett sätt att skapa igenkänning – de var ett uttryck för hans oro."
 • "Föreställningen bygger som allt annat jag gör på igenkänning, jag vill visa på galenskapen, vad vi gör med oss själva."
 • "Klantarna vill skapa igenkänning"
 • "– Om man fokuserar mycket på ögat så skulle man få en igenkänning, så man skulle kunna lira lite och kanske känna med den här karaktären, som är sjuk."
 • "Pjäsen är två timmar lång och Maria Blom trogen bjuder den på mycket igenkänning och lockar till många skratt."
 • "Det har en igenkänning för oss eftersom våra kläder är textil, säger Malin Lager."
 • "Sen är det roligt för det är mycket igenkänning i manuset för mig eftersom det utspelar sig i Hälsingland."
 • "” Den bakomliggande tekniken kan identifiera människor genom kontinuerlig biometrisk igenkänning och automatiskt eller delvis automatiskt observera vad de gör i fordonet vid behov ”, skriver han i sin krönika."
 • "– Det är igenkänning det handlar om, både att man känner igen de på scenen och de man talar om."
 • "Hennes berättelse om varför en pappa lär sin dotter att värdera en kvinna efter hennes utseende har delats tusentals gånger på sociala medier och väckt igenkänning hos många."
 • "– Möjligheten till kamerabevakning med automatisk igenkänning av fordonstyper och registreringsskyltar ska övervägas."
 • "När hon numera föreläser om metoden så möter hon större intresse och mer igenkänning än tidigare."

Diskussion om ordet igenkänning