push-up

push-ups
Substantiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till push-up

Diskussion om ordet push-up

hush up

hush up
hushed up
hushed up
Verb

Översättningar

Ordet hush up har 3 betydelser

  • Inom film
  • Inom vardagligt
  • Inom kemi
film
vardagligt
kemi

Ordet hush up inom film

Översättningar (inom film)

Möjliga synonymer till hush up (inom film)

Ordet hush up inom vardagligt

Synonymer till hush up (inom vardagligt)

Ordet hush up inom kemi

Synonymer till hush up (inom kemi)

Möjliga synonymer till hush up (inom kemi)

Diskussion om ordet hush up