hjärnstam

hjärnstammen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet hjärnstam

  • "Den är i min hjärnstam, säger hon."
  • "Det var den 9 september som medlemmarna i Arjeplogs jaktvårdsförening fällde sin första älg för i år, men när prover från älgens hjärnstam skickats in för analys visade det sig att den hade avmagringssjukan CWD."

Vad betyder hjärnstam inom anatomi ?

Hjärnstammen reglerar icke-viljestyrda funktioner, däribland basala överlevnadsfunktioner såsom andning, blodtryck och hjärtrytm. Hjärnstammen är en del av hjärnan och sticker ned under storhjärnan som en stjälk. Hjärnstammen är den huvudsakliga kommunikationsleden mellan storhjärnan (telencephalon), lillhjärnan, ryggmärgen och de perifera nerverna. http://sv.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A4rnstammen

Relaterat till hjärnstam

1001s3.5 anatomi

Diskussion om ordet hjärnstam