hjärnkapacitet

hjärnkapaciteten
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet hjärnkapacitet

  • "Vad är då lösningen i en värld där mer hjärnkapacitet används för att hitta nya finansiellt kreativa lösningar för att undkomma skatt jämfört med att exempelvis lösa ” cancerns gåta ”?"
  • "Kapaciteten för vårt arbetsminne, alltså den hjärnkapacitet vi använder för att lösa tankekrävande uppgifter, går ner med upp till tio procent då vi uppfattar och hör prat, visar Helena Jahnckes forskning."
  • "Ett test som kan mäta viss hjärnkapacitet tros kunna underlätta för personer med hörselskada."
  • "Ju stökigare en ljudmiljö är, desto mer hjärnkapacitet krävs hos en person för att urskilja tal och desto mindre kognitiv reservkapacitet finns kvar för att förstå och tolka innehållet."
  • "– Kommer man till skolan när man är 13 år har man fortfarande en 13-årings hjärnkapacitet."
  • "Däremot anser han att forskningen ännu vet alldeles för lite för att dra några större slutsatser kring delfiners hjärnkapacitet och vad det i så fall betyder för deras intelligens och självmedvetande."
  • "Det förklaras ofta med att det kräver mycket hjärnkapacitet att leva i sociala grupper, till exempel när det gäller att ta in och processa information från andra i omgivningen."
  • "De har nämligen ögon helt olika människans och har inte ansetts ha hjärnkapacitet nog att beräkna avstånd på samma sätt som många ryggradsdjur, inklusive människan."
  • "Kapaciteten för vårt arbetsminne, alltså den hjärnkapacitet vi använder för att lösa tankekrävande uppgifter, går ner med upp till tio procent då vi urskiljer och hör prat, visar Helena Jahncke forskning."
  • "Det handlar om dyngbaggen, som med sin mycket begränsade hjärnkapacitet rör sig förvånansvärt rakt."

Möjliga synonymer till hjärnkapacitet

Diskussion om ordet hjärnkapacitet