heavenly

heavenlier
heavenliest
Adjektiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till heavenly

Hur används ordet heavenly

  • "a heavenly body"

Ordet heavenly har 2 betydelser

  • Inom skämtsamt
  • Inom generell
skämtsamt
generell

Ordet heavenly inom skämtsamt

Översättningar (inom skämtsamt)

Svenska

Möjliga synonymer till heavenly (inom skämtsamt)

Ordet heavenly inom generell

of or belonging to heaven or god

Översättningar (inom generell)

Svenska

(inom generell)

Möjliga synonymer till heavenly (inom generell)

Diskussion om ordet heavenly

heavenly

Adverb

Översättningar (inom generell)

Ordet heavenly har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
vardagligt
generell

Ordet heavenly inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till heavenly (inom vardagligt)

Ordet heavenly inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till heavenly (inom generell)

Diskussion om ordet heavenly