freakish

Adjektiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet freakish

  • "a freakish combination of styles"
  • "freakish weather"
  • "a freakish extra toe"

Ordet freakish har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
  • Inom slang
vardagligt
generell
slang

Ordet freakish inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till freakish (inom vardagligt)

Ordet freakish inom generell

characteristic of a freak

Synonymer till freakish (inom generell)

Ordet freakish inom slang

Synonymer till freakish (inom slang)

Möjliga synonymer till freakish (inom slang)

Diskussion om ordet freakish