freakish

Adjektiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet freakish

  • "freakish weather"
  • "a freakish combination of styles"
  • "a freakish extra toe"

Ordet freakish har 4 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
  • Inom generell
  • Inom slang
vardagligt
generell
generell
slang

Ordet freakish inom vardagligt

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till freakish

Ordet freakish inom generell

Synonymer till freakish

Ordet freakish inom generell

characteristic of a freak

Ordet freakish inom slang

Synonymer till freakish

Möjliga synonymer till freakish