harvest

harvest
harvested
harvested
Verb

Översättningar

Synonymer till harvest

Möjliga synonymer till harvest

Diskussion om ordet harvest

harvest

harvests
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet harvest

  • "they gathered a harvest of examples"
  • "a harvest of love"

Ordet harvest har 4 betydelser

  • Inom jordbruk
  • Inom ekonomi
  • Inom vardagligt
  • Inom generell
jordbruk
ekonomi
vardagligt
generell

Vad betyder harvest inom jordbruk ?

the gathering of a ripened crop

Översättningar (inom jordbruk)

Svenska

Synonymer till harvest (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till harvest (inom jordbruk)

Ordet harvest inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Synonymer till harvest (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till harvest (inom ekonomi)

Ordet harvest inom vardagligt

the consequence of an effort or activity

Översättningar (inom vardagligt)

Ordet harvest inom generell

the season for gathering crops

Översättningar (inom generell)

Synonymer till harvest (inom generell)

Diskussion om ordet harvest