halshuggning

halshuggningen

halshuggningar

halshuggningarna

Substantiv
halshuggning
Dekapitering, eller halshuggning i dagligt tal, är en äldre avrättningsmetod såväl som en fortfarande använd avlivningsmetod. Ordet kommer av latinets capitis av caput, "huvud". Metoden innebär att huvudet snabbt skiljs från kroppen, vilket för varelser med ryggrad leder till mycket snabb död, då hjärnan inte får syre och hjärta och lungor stoppas.

Synonymer