grunddata

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet grunddata

 • "Expertgruppen konstaterar vidare att grunddata är ” väsentligt osorterade ” samt att protokollanteckningar och journalföring är otydliga och ofullständiga."
 • "Efter att ha tittat på de grunddata som bifogats konstaterar vi att det inte går att avgöra."
 • "Totalt rör det sig om 15.000 sidor grunddata som ska granskas och resultat kan väntas tidigast i början av nästa år, uppger hon."
 • "- Det här förutsätter förstås att vi har grunddata på plats som garanterar att vaccinet är så säkert och så effektivt som man krävt från både den europeiska och den svenska läkemedelsmyndigheten, så det kommer vi definitivt inte att gå förbi, säger Anders Tegnell."
 • "– Det är jätteovanligt att man är oense om grunddata."
 • "Man brukar diskutera förklaringar, tolkningar och teorier i forskarvärlden, det är bara naturligt, men grunddata är jättekonstigt tycker jag, säger han till Kulturnyheterna."
 • "Bland annat ska gemensamma system tas fram och information om personer och företag, så kallad grunddata, ska vara enhetlig och kunna skickas mellan de olika myndigheterna."
 • "– Biltillverkarna behöver veta hur folk faktiskt kör för att få in det som grunddata i designprocessen."
 • "Det är Nyhetsbyrån Siren och Journalism++ som har granskat grunddata över antal anmälda brott från Brottsförebyggande rådet."
 • "• Olika grunddata ger lite olika bild av hur lång pausen egentligen var."
 • "Expertgruppen konstaterar vidare att grunddata är ” väsentligt osorterade ” samt att protokollanteckningar och journalföring är otydliga och ofullständiga."
 • "Efter att ha tittat på de grunddata som bifogats konstaterar vi att det inte går att avgöra."
 • "Totalt rör det sig om 15.000 sidor grunddata som ska granskas och resultat kan väntas tidigast i början av nästa år, uppger hon."
 • "- Det här förutsätter förstås att vi har grunddata på plats som garanterar att vaccinet är så säkert och så effektivt som man krävt från både den europeiska och den svenska läkemedelsmyndigheten, så det kommer vi definitivt inte att gå förbi, säger Anders Tegnell."
 • "– Det är jätteovanligt att man är oense om grunddata."
 • "Man brukar diskutera förklaringar, tolkningar och teorier i forskarvärlden, det är bara naturligt, men grunddata är jättekonstigt tycker jag, säger han till Kulturnyheterna."
 • "Bland annat ska gemensamma system tas fram och information om personer och företag, så kallad grunddata, ska vara enhetlig och kunna skickas mellan de olika myndigheterna."
 • "– Biltillverkarna behöver veta hur folk faktiskt kör för att få in det som grunddata i designprocessen."
 • "Det är Nyhetsbyrån Siren och Journalism++ som har granskat grunddata över antal anmälda brott från Brottsförebyggande rådet."
 • "• Olika grunddata ger lite olika bild av hur lång pausen egentligen var."

Möjliga synonymer till grunddata

Diskussion om ordet grunddata