basdata

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet basdata

  • "Att SKB som huvudaktör i det svenska kärnavfallsprogrammet ännu inte förmått ge en uppdaterad och korrekt redovisning av basdata för en slutförvaring i djupa borrhål är förstås alarmerande, särskilt som både kontrollmyndigheter och regeringen krävde kompletteringar redan 2007 – 2008."

Möjliga synonymer till basdata

Diskussion om ordet basdata