graft

grafts
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till graft

Ordet graft har 5 betydelser

  • Inom trädgårdskonst
  • Inom medicin
  • Inom ekonomi
  • Inom generell
  • Inom jordbruk
trädgårdskonst
medicin
ekonomi
generell
jordbruk

Ordet graft inom trädgårdskonst

Översättningar (inom trädgårdskonst)

Svenska

Möjliga synonymer till graft (inom trädgårdskonst)

Ordet graft inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Möjliga synonymer till graft (inom medicin)

Ordet graft inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Möjliga synonymer till graft (inom ekonomi)

Ordet graft inom generell

the act of grafting something onto something else

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Synonymer till graft (inom generell)

Ordet graft inom jordbruk

(surgery) tissue or organ transplanted from a donor to a recipient; in some cases the patient can be both donor and recipient

Synonymer till graft (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till graft (inom jordbruk)

Diskussion om ordet graft

graft

graft
grafted
grafted
Verb

Översättningar (inom jordbruk)

Svenska

Synonymer till graft (inom jordbruk)

Hur används ordet graft

  • "graft the cherry tree branch onto the plum tree"

Ordet graft har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
  • Inom medicin
vardagligt
generell
medicin

Ordet graft inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till graft (inom vardagligt)

Ordet graft inom generell

cause to grow together parts from different plants

Synonymer till graft (inom generell)

Ordet graft inom medicin

Synonymer till graft (inom medicin)

Diskussion om ordet graft