gradvist

Adverb

Översättningar

Synonymer till gradvist

Hur används ordet gradvist

 • "Den gamla ekskogen i Wämöparken har gradvist vuxit igen."
 • "Det beror på att regimen gradvist ökat sin brutalitet samtidigt som oppositionen satt hårt mot hårt."
 • "Tidigare år har antalet asylansökningar från ensamkommande barn ökat under sommaren och gradvist ökat under hösten."
 • "I Örebro skedde övergången gradvist, enligt Åsa Jernudd."
 • "Drottningen har gradvist skärpt tonen i diskussionen om invandring, enligt Lars Hovbakke Sørensen, hovexpert och extern lektor vid Köpenhamns universitet."
 • "Under upptrappningen av konflikten med USA har det gradvist ökats till dagens uppemot 4,5 procent, samtidigt som framställningen av kärnvapen kräver kring 90 procent."
 • "” EU är redo att föra diskussioner med Turkiet på ett gradvist, proportionellt och reversibelt sätt för att förbättra samarbete ”, konstaterades i ett gemensamt uttalande från EU-ländernas stats- och regeringschefer efter det senaste webbtoppmötet, i slutet av mars."
 • "Det beror på att regimen gradvist ökat sin brutalitet samtidigt som oppositionen satt hårt mot hårt."
 • "Säkerhetsläget i Bagdad, som för ett decennium sedan utsattes för dagliga attacker, har gradvist förbättrats men attacker riktade mot säkerhetsstyrkor och civila är fortfarande vanligt förekommande."
 • "Han förordar därför ett gradvist tillbakadragande av de utländska soldaterna."

Diskussion om ordet gradvist

gradvis

gradvisare
gradvisast
Adjektiv

Översättningar

Hur böjs ordet gradvis på svenska?

Komparativ: gradvisare
Superlativ: gradvisast

Hur används ordet gradvis

 • "Fallet ledde till ett brott på lårbenshalsen och mannen opererades, men därefter blev han gradvis sämre och avled nio dagar efter operationen."
 • "Därefter blev han gradvis sämre och avled nio dagar efter operationen."
 • "Lösningen ligger i hur vi får ihop alla delarna till ett strategiskt perspektiv, så att jag i min egen organisation gradvis kan bli av med att vara en del av problemet."
 • "De senaste åren har reglerna för bekämpning av råttor gradvis förändrats."
 • "Avhoppen har skett gradvis, men framför allt vid de tunga kurserna, säger han."
 • "På riksnivå har utbudet gradvis ökat varje år från 2015, och befann sig på en ” all time high ” förra året."
 • "” Avhoppen har skett gradvis ”"
 • "Planera för att gradvis kunna öppna"
 • "Det var enligt en lex Maria-utredning några av orsakerna till att patienten under elva timmar gradvis försämrades tills han fick hjärtstoppet."
 • "Sedan väntar en gradvis återgång med delar av undervisningen i skolan."

Diskussion om ordet gradvis

gradvist

Adverb

Diskussion om ordet gradvist