go for

go for
gone for
went for
Verb

Synonymer till go for

Hur används ordet go for

  • "I go for this resolution"
  • "The same rules go for everyone"

Ordet go for har 2 betydelser

  • Inom telefoni
  • Inom generell
telefoni
generell

Ordet go for inom telefoni

Översättningar (inom telefoni)

Möjliga synonymer till go for (inom telefoni)

Ordet go for inom generell

(inom generell)

Synonymer till go for (inom generell)

Uttryck till go for (inom generell)

Ord i uttryck för go for (inom generell)

Möjliga synonymer till go for (inom generell)

Diskussion om ordet go for