draw a bead on

draw a bead on
drawn a bead on
drew a bead on
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till draw a bead on

Diskussion om ordet draw a bead on