give notice

gave notice
give notice
given notice
Verb

Översättningar

Ordet give notice har 3 betydelser

  • Inom data
  • Inom juridik
  • Inom ålderdomlig
data
juridik
ålderdomlig

Ordet give notice inom data

Översättningar (inom data)

Möjliga synonymer till give notice (inom data)

Ordet give notice inom juridik

Synonymer till give notice (inom juridik)

Ordet give notice inom ålderdomlig

Synonymer till give notice (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till give notice (inom ålderdomlig)

Diskussion om ordet give notice