gigabyte

(-)(-)(-)
Substantiv
data
Gigabyte (GB) är en informationsenhet samt en multipel av byte. Namnet kommer av SI-prefixet giga (G), för en miljard, och byte (B).gigabyte

Substantiv

gigabyte

gigabytes

Substantiv
a unit of information equal to one billion (1,000,000,000) bytes or one thousand megabytes

Synonymer