gallicism

gallicismen

(-)(-)
Substantiv
lingvistik
språkligt uttryck som påverkats av franskangallicism

Substantiv
lingvistik
a word or phrase borrowed from French