framgent

Adverb

Översättningar

Synonymer till framgent

Hur används ordet framgent

 • "Barn, barnbarn och barnbarnsbarn kommer att ha stor glädje av dessa böcker framgent."
 • "– Vi är beredda att ta ansvar för att JC inte får fortsätta blöda ut ett negativt kassaflöde framgent och skapa en trygghet för aktieägarna att vi är beredda att ta ansvar och agera med kraft, säger Håkansson på en telefonkonferens."
 • "Vi har sett att den positiva trenden i orderingången särskilt för Volvo i Europa har fortsatt de första veckorna i år, men vi får avvakta och se hur det ser ut framgent innan vi tar några beslut."
 • "Göteborg är en bra stad i många avseenden och mycket talar för vår stad framgent."
 • "” De här lärarna har kompetens som vi vill använda framgent ”"
 • "– De här lärarna har kompetens som vi vill använda framgent."
 • "– Jag gör inga bedömningar av hur detta skulle kunna utvecklas framgent."
 • "Jag hoppas och tror att vi också kommer att kunna vara stolta framgent : över att vi klarar oss väl i det nya medielandskapet med tidningen och med alla de nya kanaler vi kontinuerligt utvecklar."
 • "Vad regeringen gjort och vad den ämnar göra framgent, varför den inte fullföljt redovisade ambitioner eller undvikit att diskutera Arktis i riksdagen, är dock frågor vars svar torde ruva djupt inne i Arvfurstens palats."
 • "– Jag gör inga bedömningar av hur detta skulle kunna utvecklas framgent."

Diskussion om ordet framgent

 • - 2008-10-27

  SAOL förklarar ordet som "för framtiden". I meningen "Jag vill hävda att det framgent handlar om en kombination av de båda." så kan inte tydas definition användas, men väl SAOLs. Lägg därför gärna till en synonym