flintskallighet

flintskalligheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet flintskallighet

  • "– Vi hittade en signifikant koppling mellan flintskallighet och risken för hjärt-kärlsjukdom, säger Tomohide Yamada vid University of Tokyo till BBC News."
  • "Människohuvudet har omkring 100 000 hårsäckar och man har utgått från att det oundvikligen leder gradvis till flintskallighet när de har upphört att fungera."
  • "Enligt honom finns det lokala samhällen som kopplar samman flintskallighet med rikedomar och de dödade männens organ används i ritualer som ska göra andra rika."
  • "Man tror att männens kroppsdelar används i ritualer i samhällen där flintskallighet förknippas med rikedom."

Diskussion om ordet flintskallighet