fåraktig

fåraktigare

fåraktigast

Adjektiv

Synonymer