excel

excel
exceled
exceled
Verb

Översättningar

Synonymer till excel

Hur används ordet excel

  • "She excelled in math"

Ordet excel har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom vardagligt
generell
vardagligt

Vad betyder excel inom generell ?

distinguish oneself

Översättningar (inom generell)

Synonymer till excel (inom generell)

Möjliga synonymer till excel (inom generell)

Ordet excel inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Diskussion om ordet excel

  • - 2011-12-08

    Felstavat, bor vara: excelling