ex officio

Adjektiv

Hur används ordet ex officio

  • "the head of the department serves as an ex officio member of the board"

Vad betyder ex officio inom generell ?

by virtue of an office or position

Diskussion om ordet ex officio

  • - 2008-09-15

    JK kan ingripa ex officio, d.v.s. på eget initiativ.

ex officio

Adverb

Hur används ordet ex officio

  • "the president sat on the committee ex officio"

Vad betyder ex officio inom politik ?

innebär att någon (exempelvis en myndighet) skall beakta/utföra någonting på eget initiativ, dvs. utan att någon utomstående påkallar beaktande/utförande därav.

Diskussion om ordet ex officio