enliven

enliven
enlivened
enlivened
Verb

Översättningar

Ordet enliven har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom lingvistik
generell
lingvistik

Vad betyder enliven inom generell, generell, generell ?

make lively

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Synonymer till enliven (inom generell)

Möjliga synonymer till enliven (inom generell)

Möjliga synonymer till enliven (inom generell)

Ordet enliven inom lingvistik

make lively or spirited

Synonymer till enliven (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till enliven (inom lingvistik)

Diskussion om ordet enliven