domkapitel

[kort o-ljud]
domkapitlet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet domkapitel?

[kort o-ljud]

Hur används ordet domkapitel

  • "En präst i Gästrikland har fått en skriftlig tillrättavisning av Uppsala domkapitel, sedan han döpt ett barn utan att pappan visste om det."
  • "Beslutet fattades av stiftets domkapitel."
  • "- I Göteborg blev det inte sanktioner men det kan ju hända att Växjö domkapitel gör något annat, säger Charlotte Granrot Frenberg, informatör på Växjö stift."
  • "Göteborgs domkapitel beslutade på torsdagen frånta honom rätten att vara präst."
  • "Röstberättigade i valet av ärkebiskop var ledamöterna i stiftsstyrelser, domkapitel och kyrkostyrelsen samt präster och lekmannalektorer i Uppsala stift."
  • "Röstberättigade är ledamöterna i stiftsstyrelser, domkapitel och kyrkostyrelsen samt präster och lekmannalektorer i Uppsala stift."
  • "Röstberättigade är ledamöterna i stiftsstyrelser, domkapitel och kyrkostyrelsen samt präster och lekmannalektorer i Uppsala stift."
  • "Saken anmäldes till Svenska kyrkans domkapitel i Växjö som tog beslutet."
  • "Docent Göran Åberg arbetade fram till sin pensionering på Högskolan i Jönköping som lektor i religionskunskap och satt i Växjö domkapitel."
  • "Det var i mitten av december som Luleå stifts domkapitel beslutade att en präst inte längre får vara präst. Och det för att hen fördömt homosexuella, bisexuella, transsexuella och queerpersoner under ett konfirmationsläger i somras."

Vad betyder domkapitel inom religion ?

styrelsen för ett stift med biskopen som ordförande

Relaterat till domkapitel

prästerskap

kyrkoordning

Diskussion om ordet domkapitel