dolin

dolinen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder dolin inom geologi ?

Fotograf: Wikipedia
en sluten sänka i kalkberggrund som uppstår genom att kalken löses upp längs sprickor i berget

Diskussion om ordet dolin

do in

do in
do in
done in
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till do in

Diskussion om ordet do in

  • - 2018-02-23

    trött