dissipate

dissipate
dissipated
dissipated
Verb

Översättningar

Ordet dissipate har 3 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom kemi
  • Inom vardagligt
juridik
kemi
vardagligt

Ordet dissipate inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till dissipate (inom juridik)

Möjliga synonymer till dissipate (inom juridik)

Ordet dissipate inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Synonymer till dissipate (inom kemi)

Möjliga synonymer till dissipate (inom kemi)

Ordet dissipate inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska
  • svira  [ vardagligt ]

Synonymer till dissipate (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till dissipate (inom vardagligt)

Diskussion om ordet dissipate