dip into

dip into
dipped into
dipped into
Verb

Översättningar

Ordet dip into har 3 betydelser

  • Inom byggnadskonst
  • Inom vardagligt
  • Inom generell
byggnadskonst
vardagligt
generell

Ordet dip into inom byggnadskonst

Översättningar

Möjliga synonymer till dip into

Ordet dip into inom vardagligt

Synonymer till dip into

Ordet dip into inom generell

read selectively; read only certain passages from a text