demoiselle

demoiselles
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet demoiselle har 3 betydelser

  • Inom teater
  • Inom generell
  • Inom generell
teater
generell
generell

Ordet demoiselle inom teater

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till demoiselle

Ordet demoiselle inom generell

Synonymer till demoiselle

Ordet demoiselle inom generell

Synonymer till demoiselle