damozel

damozels
Substantiv

Synonymer till damozel