declassify

declassified
declassified
declassify
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet declassify

  • "reclassify the documents"

Vad betyder declassify inom politik ?

lift the restriction on and make available again

Möjliga synonymer till declassify

Diskussion om ordet declassify