dammanläggning

dammanläggningen

dammanläggningar

dammanläggningarna

Substantiv

Synonymer

  • damm

    [ byggnadskonst ]