dagarbete

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Synonymer till dagarbete

Hur används ordet dagarbete

  • "Det innebär att jag får mer dagarbete, idag jobbar jag treskift vilket inte fungerar."

Vad betyder dagarbete inom kontor ?

Arbete är en mänsklig verksamhet som genererar ekonomiskt värde i form av varor eller tjänster. En människas resurser för att utföra arbete kallas arbetskraft. Ur ekonomiskt perspektiv skiljer man mellan förvärvsarbete och obetalt arbete. Till det obetalda arbetet kan man beroende på hur generös man vill vara med definitionen av arbete, bland annat räkna ideellt arbete, hushållsarbete och studier. Det finns även sociologiska perspektiv på arbete, där man skiljer mellan lönearbete, karriärsarbete et cetera. https://sv.wikipedia.org/wiki/Arbete

Möjliga synonymer till dagarbete

Diskussion om ordet dagarbete