dödlig

Adjektiv

Hur används ordet dödlig

 • "Det handlar om Cryptosporidium-infektioner, en dödlig smitta för katter men som hos människor i värsta fall leder till långvariga diarréer och illamående."
 • "Utredning av dödlig hissolycka läggs ner"
 • "– Inför en eventuell påföljd hoppas jag det blir ganska stora konsekvenser, när man bevisligen har kört en bil påverkad av alkohol flera gånger utan körkort, och ena gången då med dödlig utgång."
 • "Med bara en liten puff i näsan kan läkemedlet Naloxon häva en dödlig överdos."
 • "73-åringen, som enligt förhör lider av en dödlig sjukdom, medger att han reagerade negativt när hans hustru sedan många år tillbaka för drygt ett år sedan inledde en relation med och flyttade hem till parets gemensamma vän."
 • "Badsårsfeber orsakar av bakterien vibro cholera och kan i värsta fall vara dödlig."
 • "Så småningom upptäcktes att han drabbats av tularemi, även kallat harpest, en infektionssjukdom som kan vara dödlig om den inte behandlas i tid."
 • "Min bedömning är att om de hade svängt av en sekund senare så hade krocken tagit rakt på passagerarsidan och då hade det troligtvis blivit en dödlig utgång."
 • "Han hävdade också att han led av en dödlig sjukdom och testamenterade den 3 juni 2020 sina tillgångar till 23-åringen – båten som 57-åringens kroppsdelar transporterades i behandlades i ett separat dokument, som SVT tagit del av."
 • "22-åringen ska också ha sagt att han led av en dödlig sjukdom samt att de båda männen egentligen var 14 000 år gamla tidsresenärer – utsända för att mörda ” avskum ”."

Ordet dödlig har 2 betydelser

 • Inom medicin
 • Inom generell
medicin
generell

Vad betyder dödlig inom medicin ?

Som leder till döden

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till dödlig (inom medicin)

Möjliga synonymer till dödlig (inom medicin)

Ordet dödlig inom generell

Diskussion om ordet dödlig

dödligt

Adverb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till dödligt (inom generell)

Hur används ordet dödligt

 • "– Det är extraordinärt att någon under 15 år begår dödligt våld, det är det absolut."
 • "Att folk förstår hur dödligt det är."
 • "Har du då ett dolt hjärtfel och utsätter dig för att dricka energidryck, kan det räcka för att hjärtrytmen ska störas, vilket kan vara dödligt."
 • "Under torsdagen övade polis, räddningstjänst och ambulansverksamheten tillsammans i Lyckeby på att hantera vad som kallas ” dödligt våld ” på offentlig plats."
 • "Men mannens advokat menar att hans klient inte gjort sig skyldig till något dödligt våld och att han medåtalats bara för att han är en man."
 • "– Vi får förbereda oss på det kaos som uppstår i samband med dödligt våld."
 • "Ett dödligt virus i samhället, som sprids effektivt genom luften och i kontakter med andra, ger inte den bästa förutsättningen för att bedriva kampsportsträning."
 • "När man förra gången genomförde en gravöppning 1901 hittades höga halter av kvicksilver i hans skägg – nu ska man se om halterna var dödligt höga."
 • "Men det är väldigt smittsamt och dödligt fär kaniner och än så länge finns det inget vaccin i Sverige."
 • "Kvinnan har inte blivit utsatt för något yttre dödligt våld."

Möjliga synonymer till dödligt

Diskussion om ordet dödligt