copycat

copycat
copycatted
copycatted
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till copycat

Diskussion om ordet copycat

copycat

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet copycat har 2 betydelser

  • Inom primater
  • Inom däggdjur
primater
däggdjur

Vad betyder copycat inom primater ?

someone who copies the words or behavior of another

Översättningar (inom primater)

Svenska

Synonymer till copycat (inom primater)

Möjliga synonymer till copycat (inom primater)

Ordet copycat inom däggdjur

Översättningar (inom däggdjur)

Svenska

Synonymer till copycat (inom däggdjur)

Möjliga synonymer till copycat (inom däggdjur)

Diskussion om ordet copycat