cheer up

cheer up
cheered up
cheered up
Verb

Synonymer till cheer up

Ordet cheer up har 2 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom generell
bildligt
generell

Ordet cheer up inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Ordet cheer up inom generell

Synonymer till cheer up (inom generell)

Uttryck till cheer up (inom generell)

Diskussion om ordet cheer up