cheer up

cheer up
cheered up
cheered up
Verb

Översättningar

Ordet cheer up har 3 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom generell
  • Inom generell
bildligt
generell
generell

Ordet cheer up inom bildligt

Översättningar

Möjliga synonymer till cheer up

Ordet cheer up inom generell

Synonymer till cheer up

Ordet cheer up inom generell

Synonymer till cheer up