bulldog

bulldogs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till bulldog

Ordet bulldog har 2 betydelser

  • Inom hundar
  • Inom generell
hundar
generell

Vad betyder bulldog inom hundar ?

a sturdy thickset short-haired breed with a large head and strong undershot lower jaw; developed originally in England for bull baiting

Översättningar (inom hundar)

Svenska

Synonymer till bulldog (inom hundar)

Ordet bulldog inom generell

a tire deflation device used by the police to stop escaping cars

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till bulldog (inom generell)

Möjliga synonymer till bulldog (inom generell)

Diskussion om ordet bulldog

bulldog

Adjektiv

Översättningar (inom generell)

Hur används ordet bulldog

  • "A bulldog appearance"

Vad betyder bulldog inom generell ?

resembling or pertaining to a bulldog

Diskussion om ordet bulldog

bulldog

bulldog
bulldogged
bulldogged
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet bulldog har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom zoologi, sport
vardagligt
zoologi, sport

Vad betyder bulldog inom vardagligt ?

attack viciously and ferociously

Översättningar (inom vardagligt)

Ordet bulldog inom zoologi, sport

throw a steer by seizing the horns and twisting the neck, as in a rodeo

Översättningar (inom zoologi, sport)

Svenska

Diskussion om ordet bulldog

bulldog

bulldogen
bulldogar
bulldogarna
Substantiv [n]

Översättningar (inom zoologi, sport)

Engelska

Hur böjs ordet bulldog på svenska?

Obestämd singular: bulldog
Bestämd singular: bulldogen
Obestämd plural: bulldogar
Bestämd plural: bulldogarna

Ordet bulldog har 2 betydelser

  • Inom hundar
  • Inom teknik
hundar
teknik

Vad betyder bulldog inom hundar ?

bulldogg

Översättningar (inom hundar)

Engelska

Ordet bulldog inom teknik

Diskussion om ordet bulldog

  • - 2018-03-02

    envis