back-up

back-ups
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet back-up har 2 betydelser

  • Inom data
  • Inom vardagligt
data
vardagligt

Ordet back-up inom data

Översättningar (inom data)

Svenska

Möjliga synonymer till back-up (inom data)

Ordet back-up inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till back-up (inom vardagligt)

Diskussion om ordet back-up

back-up

back-up
back-upped
back-upped
Verb

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till back-up

Diskussion om ordet back-up

buck up

buck up
bucked up
bucked up
Verb

Diskussion om ordet buck up