breast

breasts
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till breast

Hur används ordet breast

  • "he beat his breast in anger"

Ordet breast har 3 betydelser

  • Inom anatomi
  • Inom slang
  • Inom generell
anatomi
slang
generell

Vad betyder breast inom anatomi ?

the front part of the trunk from the neck to the abdomen

Översättningar (inom anatomi)

Svenska

Möjliga synonymer till breast (inom anatomi)

Ordet breast inom slang

either of two soft fleshy milk-secreting glandular organs on the chest of a woman

Översättningar (inom slang)

Svenska

Synonymer till breast (inom slang)

Möjliga synonymer till breast (inom slang)

Ordet breast inom generell

meat carved from the breast of a fowl

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till breast (inom generell)

Diskussion om ordet breast

breast

breast
breasted
breasted
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till breast (inom generell)

Hur används ordet breast

  • "They breasted the mountain"

Ordet breast har 3 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom anatomi
  • Inom generell
botanik
anatomi
generell

Ordet breast inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till breast (inom botanik)

Möjliga synonymer till breast (inom botanik)

Ordet breast inom anatomi

meet at breast level

Översättningar (inom anatomi)

Möjliga synonymer till breast (inom anatomi)

Ordet breast inom generell

reach the summit

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet breast