boorish

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till boorish

Hur används ordet boorish

  • "was boorish and insensitive"

Vad betyder boorish inom slang ?

ill-mannered and coarse and contemptible in behavior or appearance

Möjliga synonymer till boorish