bona fide

Adverb

Översättningar

Vad betyder bona fide inom generell ?

i god tro

Möjliga synonymer till bona fide

Diskussion om ordet bona fide

  • - 2009-05-20

    odisputabelt, tveklöst

  • - 2011-09-08

    Koppla till svenska uppslagsordet bona fide. God tro.

bona fide

Okänd ordklass

Diskussion om ordet bona fide

bona fide

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet bona fide

  • "a bona fide offer"
  • "a bona fide manuscript"

Vad betyder bona fide inom ur ?

undertaken in good faith

Diskussion om ordet bona fide