blota

blotar

blotade

blotat

blota

Verb
historia
offra till gudarna i fornnordisk tid