biologisk

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet biologisk

  • "Arbetet som görs nu ska förhoppningsvis resultera i en bättre biologisk mångfald i framtiden."
  • "De är även väldigt lugna och behagliga, vilket har en biologisk förklaring."
  • "Därefter kommer länsstyrelsen i Kalmar och Blekinge med vardera 1,9 miljoner som ett resultat av att sälen sprider sig söderöver, säger Susanne Viker, utredare på enheten för biologisk mångfald på HaV."
  • "Sedan valet 2018 är hon riksdagsledamot för MP och är också partiets talesperson för biologisk mångfald."
  • "Skillnaden beror på en biologisk ojämlikhet."
  • "Ett skogslandskap som domineras av gran hyser en mindre mängd foder för det vilda och en lägre biologisk mångfald."
  • "Resultatet av den pågående inventeringen är det finns en stor biologisk mångfald i området och en handfull nya fjärilsarter för Blekinge har påträffats."
  • "Det är en biologisk mångfald vi försöker skapa."
  • "Unescos vetenskapliga program Man and the Biosphere ( MAB ) arbetar med relationen mellan människa och miljö på global och lokal nivå genom en sammanjämkning av målen för biologisk mångfald och socioekonomisk utveckling."
  • "Syftet med ett biosfärområde är att biologisk mångfald ska bevaras samtidigt som social och ekonomisk utveckling gynnas."

Vad betyder biologisk inom biologi ?

som rör vetenskapen biologi

Relaterat till biologisk

organisering

Diskussion om ordet biologisk