bestiality

Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till bestiality

Ordet bestiality har 2 betydelser

  • Inom sex
  • Inom vardagligt
sex
vardagligt

Vad betyder bestiality inom sex ?

sexual activity between a person and an animal

Översättningar (inom sex)

Svenska

Synonymer till bestiality (inom sex)

Möjliga synonymer till bestiality (inom sex)

Möjliga synonymer till bestiality (inom sex)

Ordet bestiality inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till bestiality (inom vardagligt)

Diskussion om ordet bestiality

  • - 2009-10-20

    thats also a name for it.