beastliness

Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till beastliness

Ordet beastliness har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
vardagligt
generell

Ordet beastliness inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till beastliness (inom vardagligt)

Ordet beastliness inom generell

the quality of being deliberately mean

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till beastliness (inom generell)

Diskussion om ordet beastliness