bas-

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet bas-

  • "Utbildningen, som är på bas- och avancerad nivå för svenska fotbollstränare, finns tidigare på högskolorna i Stockholm, Göteborg och Halmstad."
  • "Det ställs inga krav på ett bas- sortiment, utan handlaren får helt och hållet själv bestämma."
  • "Sedan 1990-talet följer de i stället bas- beloppet, vilket ger lägre pensioner men stärker statens budget."
  • "I Kumla ska 200 jobb bort, i huvudsak inom produktion och leverans av bas- stationer och administration."
  • "Han föreslår att unga upp till 34 år ska få göra avdrag för ett halvt bas- belopp om året, vilket i år motsvarar 20.500 kr."
  • "Minicall använder tidssignaler från GPS-systemet och på cirka hundra bas- stationer fungerar inte detta."
  • "Medan bas- och mellanapparater är mer lämpade för personer som vistas i mindre varierade ljudmiljöer."
  • "Av de hörapparater som Jönköpings läns landsting upphandlar klassas alltså bara åtta procent för avancerade och resten tillhör kategorierna bas- och mellanapparater som är mer begränsade."
  • "Men det betyder samtidigt att många av dagens anställda kan bli övertaliga och det beror på att de inte har rätt kompetens för den nya bas- och insatsorganisationen."
  • "Kanske stod indiern för matchens slag när han uträknad vid baslinjen i tredje set sprang in en forehand som satt precis i krysset av bas- och sidlinjen."

Möjliga synonymer till bas-

Diskussion om ordet bas-