börs

börsen

börser

börserna

Substantiv
Vanligast ekonomi aktier

Synonymer

handel