avi

avin
avier
avierna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet avi på svenska?

Obestämd singular: avi
Bestämd singular: avin
Obestämd plural: avier
Bestämd plural: avierna

Hur används ordet avi

 • "Några dagar senare fick kvinnan en faktura på 291 kronor hemskickad, med avi för hämtning av varor från ett företag som säljer sexleksaker."
 • "Om de säger att vi fått en avi så får de se till att visa oss den."
 • "Men att det skulle ha gått till så som Mathias Krümmel beskriver det tillbakavisas av Siwert Lindberg, valadministratör åt Falu kommun, som menar att det inte alls förekommit någon avi."
 • "Om de nu ska ha gått ut en avi på tisdagen, så undrar jag hur vi skulle kunna få den och hinna hämta ut den före klockan nio på onsdagen."
 • "De får man hämta mot uppvisande av en avi, säger Mathias Krümmel."
 • "Men erbjudandena ser layoutmässigt ut som fakturor med avi och formulerade som betalningskrav."
 • "– Om du fått en avi och har något att hämta – gör det gärna så snart du kan."
 • "Brevet innehöll en avi och formulering om att premien måste betalas för att försäkringen ska fortsätta att gälla, trots att de i själva verket aldrig tecknat någon hemförsäkring hos Folksam."
 • "Pengarna sätts in på ditt konto eller skickas som en avi."
 • "Ibland skickas utbetalningen med en avi och den falske låntagaren kan då göra en tillfällig adressändring av posten eller öppna tillfälligt konto."

Vad betyder avi inom post ?

kort meddelande från t ex post eller bank (att något skall hämtas eller betalas)

Möjliga synonymer till avi

Diskussion om ordet avi

 • - 2008-10-31

  en postavi kallas inte "letter of advice" på engelska, utan för "dispatch note".

 • - 2009-03-05

  Inom ekonomi översätts "avi" med "payment notice".

AVI

Substantiv

Vad betyder AVI inom förkortning, data ?

Audio Visual Interleave, ursprung Microsoft

Diskussion om ordet AVI